โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จังหวัดปทุมธานี

วันที่เผยแพร่ 02 ธ.ค. 2563

ประกอบแว่น , แว่นสายตา , ตรวจวัดสายตา , ผู้สูงวัย , โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ , สภากาชาดไทย , ห้างแว่นท็อปเจริญ
เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญ นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภายใต้ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมือครบครันได้มาตรฐานจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลนให้ได้ใช้แว่นสายตาที่ตรงตามค่าสายตา มองเห็นชัดเจน นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะเดินหน้าสานต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficialโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จังหวัดปทุมธานี ภาพประกอบ