โครงการเปิดโลกสดใส จังหวัดจันทบุรี

วันที่เผยแพร่ 08 ต.ค. 2563

ชัดเจนต้องท็อปเจริญ , บริการดวงตาด้วยดวงใจ , csr , topcharoen , แว่นท็อปเจริญ
เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมสนับสนุนงานสวัสดิการสัญจรภาคตะวันออก นำโดยพลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด โดยห้างแว่นท็อปเจริญได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมเครื่องมืออันครบครัน ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ครู นักเรียน และประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตา เพื่อให้ทุกคนมีสายตาที่มองเห็นชัดเจนจากการใช้แว่นที่มีคุณภาพ โดยได้ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน และโรงเรียนวัดเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 ภาพประกอบ