โครงการหลวงดอยอ่างข่าง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2561

topcharoen , csr , โครงการหลวงดอยอ่างขาง
แว่นท็อปเจริญนำผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาฟรีให้กับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำผู้เชี่ยวชาญจากห้างแว่นท็อปเจริญไปตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาฟรีให้กับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทุ่มเทและเสียสละทำโครงการในพระราชดำริเพื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้สำเร็จลุล่วงตามพระราชปณิธานของพระองค์ต่อไป