โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จังหวัดมหาสารคาม

วันที่เผยแพร่ 06 เม.ย. 2563
เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ส่งความห่วงใยสู่ผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตา ภายใต้ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมือครบครันจากห้างแว่นท็อปเจริญลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้สูงวัยได้ใช้แว่นสายตาที่มีประสิทธิภาพ โดยครั้งนี้ลงพื้นที่ไปยังหอประชุมอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงานทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะเดินหน้าสานต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial ภาพประกอบ