แว่นท็อปเจริญ มอบแว่นหน้ากาก Face Shield ปกป้องดวงตาและใบหน้าให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาล 8 แห่ง

วันที่เผยแพร่ 08 มิ.ย. 2563

csr , โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า , แว่นท็อปเจริญ , faceshield , บุคลากรทางการแพทย์ , สถาบันโรคทรวงอก , โรงพยาบาลวชิรพยาบาล , โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ , โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือ , โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ , โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ , โรงพยาบาลศิริราช
คำขอบคุณจากคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับแว่นหน้ากาก Face Shield ปกป้องดวงตาและใบหน้าจาก “แว่นท็อปเจริญ” เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับภาวะวิกฤต ด้วยความทุ่มเทและเสียสละในครั้งนี้แว่นท็อปเจริญ มอบแว่นหน้ากาก Face Shield ปกป้องดวงตาและใบหน้าให้กับบุคลากรทางการแพทย์