“แว่นท็อปเจริญ” มอบแว่นหน้ากาก Face Shield ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของ “โรงพยาบาลศิริราช”

วันที่เผยแพร่ 28 พ.ค. 2563

โรงพยาบาลศิริราช , faceshield , แว่นหน้ากาก , แว่นท็อปเจริญ , csr
“แว่นท็อปเจริญ” เดินหน้ามอบแว่นหน้ากาก Face Shield อย่างต่อเนื่อง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของ “โรงพยาบาลศิริราช” เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับปกป้องดวงตาจากฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนบริเวณใบหน้า
 
โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติรับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช
 ภาพประกอบ