"แว่นท็อปเจริญ" มอบแว่นหน้ากาก FACE SHIELD แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

วันที่เผยแพร่ 25 พ.ค. 2563

แว่นหน้ากาก , กรมแพทย์ทหารอากาศ , บุคลากรทางการแพทย์ , โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ , face shield , แว่นท็อปเจริญ
“แว่นท็อปเจริญ” ส่งความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์ เดินหน้ามอบแว่นหน้ากาก Face Shield ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ “โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ” เพื่อลดความเสี่ยงจากสิ่งปนเปื้อนบริเวณใบหน้าและปกป้องดวงตาจากฝุ่นละออง 
 
โดยมี พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. และ น.อ.นภ ตู้จินดา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้เกียรติรับมอบ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
 ภาพประกอบ