“แว่นท็อปเจริญ” มอบแว่นหน้ากาก Face Shield ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของ “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 2563

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ , faceshield , แว่นหน้ากาก , แว่นท็อปเจริญ , csr
“แว่นท็อปเจริญ” เดินหน้ามอบแว่นหน้ากาก Face Shield อย่างต่อเนื่อง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของ “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับปกป้องดวงตาจากฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนบริเวณใบหน้า โดยมี คุณวริษฐา สักกลาง ผู้แทนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ
 ภาพประกอบ