“แว่นท็อปเจริญ” มอบแว่นตาป้องกันฝุ่นละอองให้กับพนักงานเก็บขยะ ณ เทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อต่อสู้ในช่วงภาวะวิกฤต

วันที่เผยแพร่ 06 เม.ย. 2563

covid19 , csr , พนักงานเก็บขยะ , แว่นตา , ปากเกร็ด , แว่นตาป้องกันฝุ่นละออง
แว่นท็อปเจริญ ยกขบวนร่วมบริจาคแว่นตาป้องกันฝุ่นละอองให้กับพนักงานขับรถบรรทุกขยะ พนักงานเก็บขนขยะ เจ้าหน้าที่ฉีดฆ่าเชื้อและพนักงานทำความความสะอาด ประจำเทศบาลนครปากเกร็ด มูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ ด้วยความทุ่มเททำงานอย่างหนัก เพื่อให้บ้านเมืองสะอาด น่าอยู่ ในช่วงภาวะวิกฤตนี้ โดยมีนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด รับมอบแว่นตา ณ เทศบาลนครปากเกร็ด เมื่อวันก่อน“แว่นท็อปเจริญ” มอบแว่นตาป้องกันฝุ่นละอองให้กับพนักงานเก็บขยะ ณ เทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อต่อสู้ในช่วงภาวะวิกฤต ภาพประกอบ