โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย

วันที่เผยแพร่ 10 มี.ค. 2563

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง , สุขภาพดวงตา , ห้างแว่นท็อปเจริญ
เมื่อเร็วๆนี้ ห้างแว่นท็อปเจริญ โดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพดวงตา จึงสานต่อ “โครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย” ภายใต้ “โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านสายตาที่ครบครัน มาให้บริการตรวจสุขภาพดวงตา ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี แก่ผู้ต้องขังหญิงที่มีปัญหาทางด้านสายตา ให้มีโอกาสได้รับการบริการอย่างเข้าถึงและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม จำนวนกว่า 200 ราย โดยมี ดร.สุทัสสา สุขสว่าง ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานี พร้อมเชิญชวนคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพดวงตาทั้งของตนเองและบุคคลรอบข้าง

แว่นท็อปเจริญยังมุ่งมั่นเดินหน้าโครงการฯ ต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอีกด้วย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficialโครงการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเพื่อสังคมไทย ภาพประกอบ