แว่นท็อปเจริญ ร่วมสนับสนุนโครงการพระดาบสสัญจร จังหวัดพิษณุโลก

วันที่เผยแพร่ 13 ก.พ. 2563

มูลนิธิพระดาบส , โครงการพระดาบสสัญจร , แว่นท็อปเจริญ
ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมสนับสนุน โครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมืออันครบครัน ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตา เพื่อให้ได้ใช้แว่นสายตาที่ตรงตามค่าสายตาของแต่ละบุคคล นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ภายในงานได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส พร้อมด้วยพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้างแว่นท็อปเจริญ ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยดั้ง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกแว่นท็อปเจริญ ร่วมสนับสนุนโครงการพระดาบสสัญจร จังหวัดพิษณุโลก ภาพประกอบ