''โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ''

วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2561

สุโขทัย , มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย , topcharoen , csr , โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
“โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดยห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้ากิจกรรมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องสายตาแก่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ พร้อมด้วยนายวรนิตต์ มุตตาหารัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ยกขบวนทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีผู้สูงวัยเข้ารับบริการจำนวนกว่า 500 คน ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ผู้แทนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และผู้แทนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย และนางอุทุมพร สุวรรณโณ ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย “เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต” เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน