“แว่นท็อปเจริญ” จับมือ มูลนิธิวันไซท์ ตอกย้ำการเดินหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านสายตาทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่ 04 ก.ย. 2562
          “ห้างแว่นท็อปเจริญ”นำโดย คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมมือกับ มูลนิธิวันไซท์ (One Sight)ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอกย้ำโครงการช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาสายตาในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ โดยได้นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา ลงพื้นที่เพื่อนำเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ตรวจวัดสายตา มาให้บริการเด็กๆ และประชาชนที่ยากไร้และขาดแคลน          

 โดย “แว่นท็อปเจริญ” ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาของประชาชนทุกคนทุกพื้นที่ จึงได้ทำการมอบอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถสร้างโอกาสการมองเห็นอย่างเข้าถึงให้แก่คลินิกแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีผู้แทนจากคลินิกพร้อมด้วยมูลนิธิวันไซท์ และกลุ่มบริษัทเอสซิลอร์ (Essilor)และลักซอทิก้า (Luxottica) เป็นผู้แทนรับมอบและร่วมกันเดินหน้าโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
“แว่นท็อปเจริญ” จับมือ มูลนิธิวันไซท์ ตอกย้ำการเดินหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านสายตาทั่วประเทศ