โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ.นครพนม

วันที่เผยแพร่ 14 พ.ย. 2561
ห้างแว่นท็อปเจริญ” เดินหน้าสานต่อกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดยร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ให้แก่ผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ไปยัง ที่ว่าการอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เมื่อเร็วๆ นี้ 
 
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว ปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยโครงการดังกล่าวจะเดินหน้าสานต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดีสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial
 ภาพประกอบ