''โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ''

วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2561

topcharoen , csr , โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
"โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างห้างแว่นท็อปเจริญและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ได้ให้บริการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางด้ายสายตา พร้อมตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นฟรีให้กับผู้สูงวัยในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินงานนับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการในปี พ.ศ. 2552 โดยมีจุดมุ่งหมายในการช่วยเหลือผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย