โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ.ราชบุรี

วันที่เผยแพร่ 01 มี.ค. 2562
เมื่อเร็วๆ นี้“แว่นท็อปเจริญ”ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมโดยการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตา ภายใต้การดำเนินงาน “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาจากแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี  เปิดงาน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะเดินหน้าสานต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้เป็นอย่างดี ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial

 ภาพประกอบ