โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ.ตรัง

วันที่เผยแพร่ 25 พ.ย. 2561

ตรัง , csr , โครงการแว่นตาเพื่อน้อง , ท็อปเจริญ
แว่นท็อปเจริญ เดินหน้าสานต่อโครงการเพื่อสังคม ด้วยการช่วยเหลือเรื่องสายตาให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาให้แก่เยาวชน ณ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เฉลี่ยครั้งละ 500 คน โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตาในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน ตามเป้าหมายจำนวนกว่า 30,000 คน ให้มีสุขภาพตาที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นอีกด้วย 
 
“เพราะเราห่วงใยดวงตาของเยาวชนไทย เฉกเช่นดวงตาของลูกหลานเรา” แว่นท็อปเจริญเราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน
 ภาพประกอบ