โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ. เพชรบุรี

วันที่เผยแพร่ 19 ก.ย. 2561

เพชรบุรี , csr , โครงการแว่นตาเพื่อน้อง , ท็อปเจริญ
แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าช่วยเหลือเรื่องสายตาของเด็กไทยอย่างไม่หยุดยั้ง ใน “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารแว่นท็อปเจริญ พร้อมด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 8 – 18 ปีที่ขาดแคลน โดยในครั้งนี้โครงการฯ ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องๆ ชาวอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา 
 
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางวาสนา จันทรอุไร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมมอบแว่นตาให้กับน้องๆ โดยโครงการจะเดินหน้า ช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตาในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ตามเป้าหมายจำนวนกว่า 30,000 คน เพื่อให้เด็กๆ มีสุขภาพตาที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นอีกด้วย
 
“เพราะเราห่วงใยดวงตาของเยาวชนไทย เฉกเช่นดวงตาของลูกหลานเรา” แว่นท็อปเจริญเราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน
 ภาพประกอบ