โครงการแว่นตาเพื่อน้อง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

วันที่เผยแพร่ 29 ส.ค. 2561

ลำปาง , ท็อปเจริญ , โครงการแว่นตาเพื่อน้อง , csr
แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าลงพื้นที่ช่วยเหลือสายตาเด็กไทยอย่างไม่หยุดยั้ง ใน “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” โดยยกขบวนผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 5 – 18 ปีที่ขาดแคลน โดยในครั้งนี้โครงการฯ ได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือน้องๆ ชาวอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และร่วมมอบแว่นตาตัวอย่างให้แก่ตัวแทนนักเรียน โดยโครงการมีเป้าหมายในการช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตาในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ตามเป้าหมายจำนวนกว่า 30,000 คน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เด็กๆ มีสุขภาพตาที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นอีกด้วย
 
“เพราะเราห่วงใยดวงตาของเยาวชนไทย เฉกเช่นดวงตาของลูกหลานเรา” แว่นท็อปเจริญเราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน
 ภาพประกอบ