โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

วันที่เผยแพร่ 06 ก.ค. 2561

สตูล , โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ , ท็อปเจริญ , csr
“โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดย ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม โดยการนำทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีผู้สูงวัยเข้ารับบริการจำนวนกว่า 400 คน ณ ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ภายในงานยังได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ผู้แทนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมงานดังกล่าวอีกด้วย
 
“เพราะเราห่วงใยดวงตาของคุณ เฉกเช่นดวงตาของเรา” แว่นท็อปเจริญเราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน
 
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่
หรือไลน์ @top_charoen
หรือโทร. 02–612–4170