โครงการแว่นตาผู้สูงวัยฯ จ.พิจิตร

วันที่เผยแพร่ 23 เม.ย. 2561

พิจิตร , csr , ท็อปเจริญ , โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
“โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดย ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ และนายติรวัฒน์ สุจริตกุล ที่ปรึกษากองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชจังหวัดพิจิตรประธานในพิธี ยกขบวนทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และมีผู้สูงวัยเข้ารับบริการจำนวนกว่า 400 คน
 
“เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต” แว่นท็อปเจริญจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน
 ภาพประกอบ