โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ.นครสวรรค์

วันที่เผยแพร่ 23 เม.ย. 2561

นครสวรรค์ , โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ , ท็อปเจริญ , csr
อีกหนึ่งกิจกรรมที่เดินหน้าช่วยเหลือเรื่องสายตาคนไทยอย่างไม่หยุดยั้งมาอย่างต่อเนื่องเกือบ 10 ปี กับ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดย ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ พร้อมด้วยนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ยกขบวนทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีผู้สูงวัยเข้ารับบริการจำนวนกว่า 400 คน ณ ที่ว่าการอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้แทนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วยนายอำเภอตากฟ้า และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมงานดังกล่าวอีกด้วย
 
“เพราะเราห่วงใยดวงตาของคุณ เฉกเช่นดวงตาของเรา” แว่นท็อปเจริญเราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน
 ภาพประกอบ