แว่นท็อปเจริญ ร่วมงาน “วันต้อหินโลก”

วันที่เผยแพร่ 30 มี.ค. 2561

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ , วันต้อหินโลก , ท็อปเจริญ , csr , แว่นตา
แว่นท็อปเจริญ ยกขบวนเหล่าผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี ในงาน “วันต้อหินโลก” ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 
เช้าวันนี้ (30 มีนาคม 2561) แว่นท็อปเจริญ เข้าร่วมงาน “วันต้อหินโลก” โดยยกขบวนเหล่าผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี แด่บุคลากรและประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า 300 คน พร้อมมอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาดวงตา การใช้ดวงตาในการอ่านหนังสือและการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการใช้ดวงตาสำหรับเครื่องมือสื่อสารยุคใหม่ ทั้งยังให้ความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญต่อโรคที่สามารถเกิดขึ้นได้กับดวงตาอย่างโรค “ต้อหินและต้อเนื้อ” ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 
“เพราะเราห่วงใยดวงตาของคุณ เฉกเช่นดวงตาของเรา” แว่นท็อปเจริญจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นเดียวกัน ผู้สนใจสามารถขอเข้ารับบริการตรวจวัดสายตาฟรี ที่ร้านแว่นท็อปเจริญทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02-6124170
 ภาพประกอบ