โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ. เพชรบูรณ์

วันที่เผยแพร่ 13 มี.ค. 2561

เขาค้อ , โครงการแว่นตาผู้สูงวัย , แว่นตา , csr , ท็อปเจริญ
โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยท่านนายอำเภอเขาค้อ และท่านผู้แทนกรมพัฒนาสังคมจังหวัด ท่านพักดี พวงจิตร ร่วมกันมอบแว่นตาให้กับผู้สูงวัยจำนวน 400 ท่านที่มารับบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นจากผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาของห้างแว่นท็อปเจริญ ภาพประกอบ