โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ. ลพบุรี

วันที่เผยแพร่ 13 มี.ค. 2561

ลพบุรี , แว่นตาเพื่อน้อง , csr , ท็อปเจริญ
“โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” เดินหน้าไม่หยุด จัดกิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตา ให้มีสุขภาพตาที่ดีขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งยังเพื่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยจากการมองเห็นที่ชัดเจน ณ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี จำนวน 500 คน เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยการดำเนินการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาของเยาวชนจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจากแว่นท็อปเจริญ  ภาพประกอบ