ทุกสายตามีค่าเสมอ ''แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้''

วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2561

topcharoen , csr , ท็อปเจริญ , แว่นตา , ให้เหล้าเท่ากับแช่งให้แว่นเท่ากับรัก , แว่นตาเหมือนดวงใจมอบไว้ให้คนที่รัก
โครงการ "แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้" เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าและแว่นท็อปเจริญ โดยนำผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมืออันทันสมัยจากแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ไปตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ให้กับพี่น้องชาว 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา เพื่อให้พี่น้องชาวใต้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการให้กำลังใจแก่พี่น้องชาว 3 จังหวัดชายแดนใต้ด้วยค่ะ "เพราะเรามอบแว่น ให้เป็นตัวแทนแห่งความห่วงใย"