มองเห็นชัดเจนก็สุขใจ ''โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ''

วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2561

แว่นตา , ท็อปเจริญ , topcharoen , csr , แว่นตาเหมือนดวงใจมอบไว้ให้คนที่รัก , มอบแว่นเหมือนมอบรัก , ให้เหล้าเท่ากับแช่งให้แว่นเท่ากับรัก , โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
ให้แว่นใหม่ก็เหมือนมอบความสุขใจให้ผู้สูงอายุ "โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" โดยห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นให้กับผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาสายตาทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย