ท็อปเจริญตรวจวัดสายตาให้น้องๆ ''โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา''

วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2561

csr , topcharoen , แว่นตาเพื่อน้อง , แว่นตาคือหน้าต่างของดวงใจคนมอบให้เค้ามีใจก็แล้วกัน , แว่นตาเหมือนดวงใจมอบไว้ให้คนที่รัก , มอบแว่นเหมือนมอบรัก
เพราะเราเชื่อว่า "การมอบแว่น ก็เหมือนมอบรัก" ท็อปเจริญใส่ใจสายตาน้องๆ "โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา" จ.นครราชสีมา เดินหน้าโครงการแว่นตาเพื่อน้อง โดยห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานฯ เพื่อให้บริการตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ