โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ “Giving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” รุ่นที่ 2

วันที่เผยแพร่ 08 ก.ค. 2565
เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญนำโดย นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ได้รับเกียรติจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นำโดย นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดินหน้าสานต่อโครงการเฉลิมพระเกียรติฯGiving Light มอบแว่นตา มอบแสงสว่างแห่งชีวิต” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28กรกฎาคม 2565โดยห้างแว่นท็อปเจริญนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมือตรวจวัดสายตาที่มีคุณภาพมาตรฐานครบครันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 ที่ประสบปัญหาด้านการมองเห็นไม่ชัด ให้ได้รับบริการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และได้ใช้แว่นที่มีประสิทธิภาพตรงตามค่าสายตา นำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น  

“เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต” เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial

 ภาพประกอบ