''โครงการแว่นตาเพื่อน้อง'' เพราะสายตาคือส่วนสำคัญในการศึกษา

วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2561

topcharoen , csr , แว่นตาเพื่อน้อง
“เพราะสายตา คือส่วนสำคัญในการศึกษา” ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยสานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บริการตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี แก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน