โครงการแว่นตาผู้สูงวัย จังหวัด ลำปาง

วันที่เผยแพร่ 05 พ.ค. 2565
เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ภายใต้ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนโดยครั้งนี้แว่นท็อปเจริญนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาพร้อมเครื่องมือตรวจวัดสายตาที่ครบครันได้มาตรฐาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนชาวลำปางที่ประสบภาวะสายตาผิดปกติให้มีแว่นสายตาที่มีประสิทธิภาพไว้ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างสะดวกยิ่งขึ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง  

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสิธิชัย จินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ทางโครงการฯ ยังคงเดินหน้าสานต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้อีกด้วย

 ภาพประกอบ