โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จังหวัดตรัง

วันที่เผยแพร่ 23 มี.ค. 2565
เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านสายตา ภายใต้ โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนโดยแว่นท็อปเจริญนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมือตรวจวัดสายตาที่ครบครันได้มาตรฐานดำเนินกิจกรรมตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัย เพื่อให้ได้ใช้แว่นตาที่เหมาะสมกับค่าสายตา มองเห็นชัดเจนนำไปสู่การดำเนินชีวิตประจำวันอย่างปกติสุข ณ หอประชุมคอซิมบี้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง


ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายภูวนัฐ สมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ทางโครงการฯ ยังคงเดินหน้าสานต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้อีกด้วย

 ภาพประกอบ