โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2565
เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้สูงวัยให้มีสายตาที่ดี มองเห็นชัดเจน ภายใต้ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมือตรวจวัดสายตาครบครันได้มาตรฐานจากห้างแว่นท็อปเจริญลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัยที่มีภาวะสายตาผิดปกติในพื้นที่อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ให้ได้ใช้แว่นตาที่มีประสิทธิภาพตรงตามค่าสายตา นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายรณชัย จิตรวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ทางโครงการฯ จะเดินหน้าสานต่อไปในอนาคต เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพตาที่ดี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและบุตรหลานได้

 ภาพประกอบ