โครงการเด็กไทยสายตาดี ส่งมอบแว่นสายตาให้แก่เด็ก และเยาวชน

วันที่เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2564

แว่นท็อปเจริญ , กรอบแว่นสายตาเด็ก , แว่นเด็กสายตาสั้น , แว่นสายตาเด็ก , แว่นสายตา
“โครงการเด็กไทยสายตาดี” น้อมรับคำขอบคุณจากใจ... ที่ทางคณะแพทย์และผู้บริหารของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลโพธาราม และโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้มอบคำขอบคุณแทนเด็กๆ ใน “โครงการเด็กไทยสายตาดี” โดย “แว่นท็อปเจริญ” ร่วมมือกับ “กระทรวงสาธารณสุข” และ “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย” เดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือเด็ก  และเยาวชนให้มีสุขภาพดวงตาที่ดี  

โดยการลงพื้นที่ส่งมอบแว่นสายตาให้แก่เด็กไทยที่เข้ารับการตรวจวัดสายตา ณ โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ นำทีมเดินหน้าโครงการโดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ศาสตราจารย์ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ พร้อมด้วย คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ  

ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการมุ่งเน้นให้เด็กไทยในระดับชั้นประถมศึกษาได้รับแว่นตาที่ดีมีคุณภาพ  ช่วยแก้ไขปัญหาสายตาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กไทย ได้มีดวงตาที่สดใสและมองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้ง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th หรือไลน์ @topcharoen