โครงการเด็กไทยสายตาดี โรงพยาบาลน่าน

วันที่เผยแพร่ 21 ธ.ค. 2564

แว่นสายตาสั้น , เด็กสายตาสั้น , แว่นท็อปเจริญ
ยังคงเดินหน้าสานต่อ “โครงการเด็กไทยสายตาดี” อย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือของ “แว่นท็อปเจริญ” กับ “กระทรวงสาธารณสุข”และ “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย” นำคณะโดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ศาสตราจารย์ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และ นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ พร้อมด้วย คุณนพศักดิ์  ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ ด้วยการลงพื้นที่ส่งมอบแว่นสายตาให้เด็กไทยที่เข้ารับการตรวจวัดสายตา  ณ โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ  

โดยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะแพทย์และผู้บริหารของโรงพยาบาลน่าน เป็นผู้แทนในการรับมอบ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการมุ่งเน้นให้เด็กไทยได้รับแว่นตาที่ดีมีคุณภาพช่วยแก้ไขปัญหาสายตาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กไทยได้กลับมามีดวงตาที่สดใสและมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

“เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต” เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th หรือไลน์ @topcharoen

 ภาพประกอบ