โครงการเด็กไทยสายตาดี ส่งมอบแว่นสายตา โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลสงขลา

วันที่เผยแพร่ 19 ต.ค. 2564

โรงพยาบาลเพชบูรณ์ , โรงพยาบาลสงขลา , แว่นตา , กระทรวงสาธารณสุข , แว่นท็อปเจริญ , แว่นสายตา , ตรวจวัดสายตา , สายตา
ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องสำหรับ “โครงการเด็กไทยสายตาดี” ภายใต้ความร่วมมือของ “แว่นท็อปเจริญ” กับ “กระทรวงสาธารณสุข” และ “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย” นำคณะโดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์  พร้อมด้วย คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ ด้วยการลงพื้นที่ส่งมอบแว่นสายตาให้เด็กไทยที่เข้ารับการตรวจวัดสายตา ณ โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ
 
โดยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะแพทย์และผู้บริหารของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลสงขลา เป็นผู้แทนในการรับมอบ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก ที่ต้องการมุ่งเน้นให้เด็กไทยได้รับแว่นตาที่ดีมีคุณภาพช่วยแก้ไขปัญหาสายตาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กไทยได้กลับมามีดวงตาที่สดใสและมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
 
 
“เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต” เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th หรือไลน์ @topcharoen
 ภาพประกอบ