โครงการเด็กไทยสายตาดี

วันที่เผยแพร่ 26 พ.ค. 2564

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า , โรงพยาบาลเชียงราย , โรงพยาบาลตราด , โครงการเด็กไทยสายตาดี , กระทรวงสาธารณสุข , ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย , แว่นท็อปเจริญ
โครงการเด็กไทยสายตาดี

“แว่นท็อปเจริญ” ร่วมมือกับ “กระทรวงสาธารณสุข” และ “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย” นำคณะโดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ศาสตราจารย์ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ เดินหน้าลงพื้นที่ส่งมอบแว่นสายตาให้เด็กไทยที่เข้ารับการตรวจวัดสายตา ณ โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ “โครงการเด็กไทยสายตาดี”

โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะแพทย์และผู้บริหารของโรงพยาบาลตราด โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และโรงพยาบาลเชียงราย เป็นผู้แทน ในการรับมอบ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลัก ที่ต้องการมุ่งเน้นให้เด็กไทยได้รับแว่นตาที่ดีมีคุณภาพช่วยแก้ไขปัญหาสายตาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดจนยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กไทยได้กลับมามีดวงตาที่สดใสและมองเห็นได้ชัดเจนอีกครั้ง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th หรือไลน์ @topcharoen ภาพประกอบ