โครงการเด็กไทยสายตาดี

วันที่เผยแพร่ 28 เม.ย. 2564

โครงการเด็กไทยสายตาดี , ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย , กระทรวงสาธารณสุข , แว่นท็อปเจริญ
โครงการเด็กไทยสายตาดี

“แว่นท็อปเจริญ” ร่วมมือกับ “กระทรวงสาธารณสุข” และ “ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย” ได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพดวงตาของเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงเดินหน้าลงพื้นที่ส่งมอบแว่นสายตาให้เด็กไทยที่เข้ารับการตรวจวัดสายตา ณ โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้ “โครงการเด็กไทยสายตาดี” นำทีมเดินหน้าโครงการโดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ศาสตราจารย์ พญ.วณิชา ชื่นกองแก้ว ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการห้างแว่นท็อปเจริญ

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะแพทย์และผู้บริหารของโรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นผู้แทนในการรับมอบ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการมุ่งเน้นให้เด็กไทยในระดับชั้นประถมศึกษาได้รับแว่นตาที่ดีมีคุณภาพ ช่วยแก้ไขปัญหาสายตาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง “เพราะเราห่วงใยดวงตาของเยาวชนไทย เฉกเช่นดวงตาของลูกหลานเรา” เราจึงปรารถนาให้เด็กไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดีเช่นกัน  

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th หรือไลน์ @topcharoen ภาพประกอบ