''โครงการแว่นตาเพื่อน้อง'' ดูแลปัญหาสายตาเด็กทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2561

topcharoen , forthaichildren , csr , โครงการแว่นตาเพื่อน้อง
ปัญหาทางสายตาในเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 5 - 18 ปี คือ ปัญหาสายตาสั้นเทียม โรคตาขี้เกียจ และโรคตาเข/ตาเหล่ โดยปัญหาเหล่านี้มักพบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเด็กมักใช้สายตาในการมองระยะใกล้กันมากขึ้น ทั้งการอ่านหนังสือ ทำกิจกรรมในบริเวณที่มีแสงน้อย และพบมากที่สุดในกลุ่มเด็กที่ใช้อุปกรณ์มือถือ เพ่งจ้องดูเป็นเวลานาน อีกปัญหาคือเรื่องโรคตาขี้เกียจที่มักพบในเด็กเล็กช่วงวัยเตรียมเข้าโรงเรียน ซึ่งโรคดังกล่าวทำให้พัฒนาการทางสมองส่วนการมองเห็นไม่สมบูรณ์ และเป็นผลทำให้ความสามารถในการมองเห็นสิ้นสุดลงจนอาจเป็นตาเขในระยะยาว
 
โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ที่ถูกต้องตรงตามค่าสายตาของเยาวชนมาเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน เฉลี่ยครั้งละ 500 คน โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือจำนวน กว่า 20,000 คน หากพบเยาวชนที่ป่วยด้วยโรคที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแว่น โครงการจะแจ้งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อประสานงานและดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป