โครงการแว่นตาผู้สูงวัย

วันที่เผยแพร่ 31 ม.ค. 2561

topcharoen , csr , แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ
โครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ดำเนินงานโดยห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือด้านสายตาแก่ผู้สูงอายุในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่จะได้รับโอกาสในการช่วยเหลือด้านสายตาสำหรับผู้สูงวัยทั่วประเทศ