รับแว่นตัดใหม่
รับแว่นตัดใหม่ ก่อนใช้งานต้องตรวจเช็กอะไรบ้าง

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง

ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยสานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” นำโดย นพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์

โครงการหลวงดอยอ่างข่าง จังหวัดเชียงใหม่

แว่นท็อปเจริญนำผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาฟรีให้กับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

''โครงการแว่นตาเพื่อน้อง''

“เพราะเราห่วงใยสายตาของเด็กและเยาวชน... เฉกเช่นสายตาของบุตรหลานเรา” ห้างแวนท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

''โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ''

โดยห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้ากิจกรรมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องสายตาแก่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน

''โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ''

เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างห้างแว่นท็อปเจริญและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ได้ให้บริการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางด้ายสายตา

หน่วยบริการเคลื่อนที่ Top Charoen

ท็อปเจริญจัดตั้งโครงการหน่วยบริการตรวจวัดสายตาเคลื่อนที่ ซึ่งพร้อมเดินทางไปให้บริการเกี่ยวกับสายตาแก่ประชาชนในทุกๆ พื้นที่จากเหนือจรดใต้