Top Charoen Morning Tips - แว่นสายตาอันเดิม ทำไมใส่แล้วปวดหัว
ปกติสวมแว่นสายตาอ่านหนังสือ ทำกิจกรรมอยู่เสมอ แต่กลับปวดตาหรือปวดศีรษะ ทั้งๆ ที่ใช้แว่นอันเดิม จะเป็นเพราะสาเหตุใดนั้น ลองฟังคำแนะนำจาก ”นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ จักษุแพทย์แห่งศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ” กันในคลิปนี้เลยค่ะ

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ. สงขลา

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ยกขบวนทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและรักษาสุขภาพดวงตา ณ อ.นาทวี จ.สงขลา

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ.น่าน

แว่นท็อปเจริญเดินหน้าสานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” ให้กับน้องๆ เยาวชนชาวอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า” ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจวัดสายตา ตรวจอาการเจ็บป่วยของดวงตา พร้อมประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.นราธิวาส

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ยกขบวนผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 61 ที่ผ่านมา

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

“แว่นท็อปเจริญ” ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาจากห้างแว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ยกขบวนผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า” ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจวัดสายตา ตรวจอาการเจ็บป่วยของดวงตา พร้อมประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ อ.ควนกาหลง จ.สตูล

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ยกขบวนทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัย ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและรักษาสุขภาพดวงตา ณ อ.ควนกาหลง จ.สตูล