รับแว่นตัดใหม่
รับแว่นตัดใหม่ ก่อนใช้งานต้องตรวจเช็กอะไรบ้าง

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จังหวัดกำแพงเพชร

ห้างแว่นท็อปเจริญ เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสายตาให้แก่เด็กๆ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จังหวัดเพชรบุรี

แว่นท็อปเจริญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีให้แก่ผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาที่ขาดแคลน ภายใต้ “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ณ หอประชุมโรงเรียนท่ายางวิทยา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

แว่นท็อปเจริญ รับรางวัล “บริษัทที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ”

แว่นท็อปเจริญ รับรางวัล “บริษัทที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

แว่นท็อปเจริญ ตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นฟรี ให้แก่ผู้สูงอายุบ้านบางแค เนื่องในโอกาสเดือนสิงหามหามงคล

เนื่องในโอกาสเดือนสิงหามหามงคล วันแม่แห่งชาติ 2562 แว่นท็อปเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมส่งมอบความรัก ความห่วงใย และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผ่านการตรวจสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นฟรีโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา

“แว่นท็อปเจริญ” จับมือ มูลนิธิวันไซท์ ตอกย้ำการเดินหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านสายตาทั่วประเทศ

“แว่นท็อปเจริญ” ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาของประชาชนทุกคนทุกพื้นที่ จึงได้ทำการมอบอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถสร้างโอกาสการมองเห็น

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ.มุกดาหาร

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่น้องๆ เยาวชน ณ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ.นราธิวาส

แว่นท็อปเจริญ ได้เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมโดยการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตา ภายใต้การดำเนินงาน “โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ไปยัง อ.เมือง จ.นราธิวาส

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ.ราชบุรี

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่น้องๆ เยาวชน ณ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี