Top Charoen Morning Tips - แว่นสายตาอันเดิม ทำไมใส่แล้วปวดหัว
ปกติสวมแว่นสายตาอ่านหนังสือ ทำกิจกรรมอยู่เสมอ แต่กลับปวดตาหรือปวดศีรษะ ทั้งๆ ที่ใช้แว่นอันเดิม จะเป็นเพราะสาเหตุใดนั้น ลองฟังคำแนะนำจาก ”นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ จักษุแพทย์แห่งศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ” กันในคลิปนี้เลยค่ะ

ท็อปเจริญตรวจวัดสายตาให้น้องๆ ''โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา''

เพราะเราเชื่อว่า "การมอบแว่นก็เหมือนมอบรัก" ท็อปเจริญใส่ใจสายตาน้องๆ "โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา"

''โครงการแว่นตาเพื่อน้อง'' เพราะสายตาคือส่วนสำคัญในการศึกษา

ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยสานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

''โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ'' ให้ผู้สูงวัยสดใสอีกครั้ง

ให้ผู้สูงวัยสดใสอีกครั้ง โดยห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ท็อปเจริญนำหน่วยตรวจวัดสายตาเคลื่อนที่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แว่นท็อปเจริญนำหน่วยตรวจวัดสายตาเคลื่อนที่ Eyecare Mobile Service ให้บริการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ท็อปเจริญตรวจสุขภาพตาฟรีให้แก่น้องๆ ม.ขอนแก่น

ห้างแว่นท็อปเจริญชวนน้องๆ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจสุขภาพสายตาฟรีกับ “หน่วยตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่”

''โครงการแว่นตาเพื่อน้อง'' ดูแลปัญหาสายตาเด็กทั่วประเทศ

ปัญหาทางสายตาในเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 5 - 18 ปี คือ ปัญหาสายตาสั้นเทียม โรคตาขี้เกียจ และโรคตาเข/ตาเหล่

โครงการแว่นตาผู้สูงวัย

โครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ดำเนินงานโดยห้างแว่นท็อปเจริญร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง

ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยสานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” นำโดย นพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์