Top Charoen Morning Tips - แว่นสายตาอันเดิม ทำไมใส่แล้วปวดหัว
ปกติสวมแว่นสายตาอ่านหนังสือ ทำกิจกรรมอยู่เสมอ แต่กลับปวดตาหรือปวดศีรษะ ทั้งๆ ที่ใช้แว่นอันเดิม จะเป็นเพราะสาเหตุใดนั้น ลองฟังคำแนะนำจาก ”นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ จักษุแพทย์แห่งศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ” กันในคลิปนี้เลยค่ะ

''โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ''

เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างห้างแว่นท็อปเจริญและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ได้ให้บริการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางด้ายสายตา

หน่วยบริการเคลื่อนที่ Top Charoen

ท็อปเจริญจัดตั้งโครงการหน่วยบริการตรวจวัดสายตาเคลื่อนที่ ซึ่งพร้อมเดินทางไปให้บริการเกี่ยวกับสายตาแก่ประชาชนในทุกๆ พื้นที่จากเหนือจรดใต้