การเผชิญแสงแดดจ้าส่งผลเสียต่อดวงตาอย่างไร
รู้หรือไม่ว่า การเผชิญกับแสงแดดจ้าและมลพิษทางอากาศ อาจส่งผลเสียต่อดวงตาโดยไม่รู้ตัว มาฟังคำแนะนำจากคุณหมอจักษุแพทย์แห่งแว่นท็อปเจริญในการป้องกันและดูแลดวงตาให้มีสุขภาพที่ดีกันค่ะ

ท็อปเจริญตรวจสุขภาพตาฟรีให้แก่น้องๆ ม.ขอนแก่น

ห้างแว่นท็อปเจริญชวนน้องๆ นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นตรวจสุขภาพสายตาฟรีกับ “หน่วยตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่”

''โครงการแว่นตาเพื่อน้อง'' ดูแลปัญหาสายตาเด็กทั่วประเทศ

ปัญหาทางสายตาในเด็กไทยที่มีอายุระหว่าง 5 - 18 ปี คือ ปัญหาสายตาสั้นเทียม โรคตาขี้เกียจ และโรคตาเข/ตาเหล่

โครงการแว่นตาผู้สูงวัย

โครงการ "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" ดำเนินงานโดยห้างแว่นท็อปเจริญร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง

ห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยสานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” นำโดย นพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์

โครงการหลวงดอยอ่างข่าง จังหวัดเชียงใหม่

แว่นท็อปเจริญนำผู้เชี่ยวชาญตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นตาฟรีให้กับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

''โครงการแว่นตาเพื่อน้อง''

“เพราะเราห่วงใยสายตาของเด็กและเยาวชน... เฉกเช่นสายตาของบุตรหลานเรา” ห้างแวนท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

''โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ''

โดยห้างแว่นท็อปเจริญร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เดินหน้ากิจกรรมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องสายตาแก่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน

''โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ''

เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างห้างแว่นท็อปเจริญและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ที่ได้ให้บริการช่วยเหลือผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางด้ายสายตา