สาเหตุ และ วิธีแก้ปัญหา ผิวหนังบริเวณเปลือกตาหย่อน
ภาวะผิวหนังบริเวณเปลือกตาหย่อน ส่งผลให้มีอาการหนักตาจนลืมตาไม่ขึ้น ทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงไปด้วย ซึ่งสาเหตุเกิดมาจากอะไรนั้น

แว่นท็อปเจริญ ร่วมงาน “วันต้อหินโลก”

แว่นท็อปเจริญ ยกขบวนเหล่าผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี ในงาน “วันต้อหินโลก” ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ จ. เพชรบูรณ์

โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง จ. ลพบุรี

“โครงการแว่นตาเพื่อน้อง” เดินหน้าไม่หยุด จัดกิจกรรมลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีปัญหาด้านสายตา ณ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา

ห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า” ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจวัดสายตา ณ วัดเวฬุวัน จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

ท็อปเจริญมอบแว่นตาใน ''โครงการแว่นตาเพื่อน้อง''

ท็อปเจริญมอบแว่นตาพร้อมตรวจสุขภาพตาให้กับน้องๆ ที่มูลนิธิเด็กชายบ้านปากเกร็ด และบ้านภูมิเวช

ทุกสายตามีค่าเสมอ ''แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้''

โครงการ "แว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้" เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และแว่นท็อปเจริญ

มองเห็นชัดเจนก็สุขใจ ''โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ''

ให้แว่นใหม่ ก็เหมือนมอบความสุขใจให้ผู้สูงอายุ "โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ" โดยห้างแว่นท็อปเจริญ

ท็อปเจริญตรวจวัดสายตาให้น้องๆ ''โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา''

เพราะเราเชื่อว่า "การมอบแว่นก็เหมือนมอบรัก" ท็อปเจริญใส่ใจสายตาน้องๆ "โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา"