แว่นตากับค่า Segment Height เกี่ยวข้องกันอย่างไร

วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2561

แว่นตา , progressive lens , เลนส์โปรเกรสซีฟ , segment height
ค่า Segment Height เป็นค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญในการประกอบแว่นตาเลนส์โปรเกรสซีฟ เนื่องจากตำแหน่งความสูงตาดำบนกรอบแว่น เป็นตำแหน่งที่จะใช้ประกอบเลนส์โปรเกรสซีฟที่จุดมองไกลของเลนส์ หากช่างแว่นตาวัดตำแหน่งดังกล่าวผิดพลาดไป จะทำให้ลูกค้าใส่แว่นตาเลนส์โปรเกรสซีฟไม่สบายตาหรือใส่ไม่ได้ เนื่องจากตำแหน่งของเลนส์โปรเกรสซีฟคลาดเคลื่อนไปทั้งหมด
 
หากต้องการรับบริการที่เป็นมาตรฐานในการประกอบแว่นตาโปรเกรสซีฟโดยช่างผู้ชำนาญงาน สามารถติดต่อร้านแว่นท็อปเจริญ ได้ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน