แว่นตากับค่า PD (Pupil Distance) คืออะไร

วันที่เผยแพร่ 20 ก.พ. 2561

ค่า pd , แว่นตา , pupil distance
ค่า PD (Pupil Distance) คือ ระยะห่างระหว่างรูม่านตาทั้งสองข้าง มีความสำคัญสำหรับช่างแว่นตาในการประกอบแว่นสายตา เพื่อให้ได้แว่นตาที่ใส่สบาย โดยเฉพาะแว่นตาเลนส์โปรเกรสซีฟ ที่ต้องประกอบแว่นสายตากับเลนส์โปรเกรสซีฟให้พอดีตำแหน่งของจุดตาดำมองไกล ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ค่า PD ในการประกอบด้วยนั่นเอง
 
ค่า PD สามารถทำการวัดได้ 2 แบบ คือ ใช้เครื่องวัดพีดี (PD Meter) และใช้ไม้บรรทัดวัดพีดี (PD Ruler)
 
ขั้นตอนการวัดด้วยการใช้ไม้บรรทัด โดยช่างแว่นตาส่องไฟฉายไปบริเวณดวงตาของผู้ถูกวัด โดยวัดระยะห่างตาตั้งแต่จุดกึ่งกลางสันจมูกจนถึงตำแหน่งตาดำของลูกค้าทีละข้าง (ผู้วัดหลับตาหรือปิดตาทีละข้าง ตำแหน่งเริ่มต้นวัดจะอยู่ตรงกลางสันจมูกพอดี) วัดระยะห่างของรูม่านตำทั้งสองข้าง โดยวัดที่ข้างขวาก่อน โดยการวัดตาขวาให้ลูกค้ามองที่ตาซ้าย หากวัดตาซ้ายให้ลูกค้ามองที่ตาขวา
 
ขั้นตอนการวัดค่าพีดีโดยใช้เครื่องวัดพีดี จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากเครื่องวัด PD จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้วัดได้มากกว่า ซึ่งผู้ทำการวัดสามารถปรับตำแหน่งระยะที่ต้องการวัด (วัดตำแหน่งพีดีใกล้) ปรับได้บนเครื่องที่วัดอีกด้วย สะดวกกว่าและมีความแม่นยำในการวัดมากกว่า
 
หากลูกค้าท่านใดต้องการจะไปตัดแว่นตาอยู่แล้ว เชิญชวนให้ไปวัดสายตาที่ห้างแว่นท็อปเจริญทุกสาขาใกล้บ้านท่าน พร้อมกับการวัดค่า PD ได้เลยนะคะ