ปัญหาสายตาเมื่ออายุ 38 ปีขึ้นไป

วันที่เผยแพร่ 30 ม.ค. 2561

ต้อหิน , eyeguide , topcharoen , ท็อปเจริญ , แว่นตา
หากคุณหรือคนรอบข้างมีอายุ 38 ปีขึ้นไป และเริ่มมีปัญหาการมองเห็นไม่ชัดเจน ปวดตาเมื่อใช้สายตา การวัดสายตาตัดแว่นช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ แต่ถ้าเริ่มเห็นหยากไย่ลอยไปมา หรือมีตาแดง ปวดตาเป็นๆ หายๆ ร่วมด้วย ควรรีบไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพตา เพราะอาจมีปัญหาอื่นของดวงตาแอบแฝงอยู่ด้วย
 
หากมีปัญหาเรื่องสายตา สามารถเข้ามาปรึกษาศูนย์รักษาตา/เลสิค ท็อปเจริญ ติดต่อสอบถามเบอร์ 0 2584 6664 (แผนกเลสิค ต่อ 111 และ 08 1835 9448) ตั้งแต่ 9.00 - 20.00 น.