ทำไมจึงกล่าวว่า ''ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ''

วันที่เผยแพร่ 30 ม.ค. 2561

ท็อปเจริญ , topcharoen , แว่นตา , eyeguide , ให้เหล้าเท่ากับแช่งให้แว่นเท่ากับรัก , แว่นตาเหมือนดวงใจมอบไว้ให้คนที่รัก , มอบแว่นเหมือนมอบรัก
ทำไมเราจึงกล่าวว่า "ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ" นั่นเพราะไม่ว่าเราจะรู้สึกโกรธ เศร้า หรือเวลาเราเจอเรื่องน่าตื่นเต้น ตกใจ กล้ามเนื้อ Iris Sphincter ที่ม่านตาจะหดหรือคลายตัวตามอารมณ์ ส่งผลให้รูม่านตาขยายหรือหดตัวในทันที โดยทั้งหมดเป็นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตใจ 
 
ดังนั้นดวงตาของเราจึงเป็นหน้าต่างที่บอกความในใจในบางโอกาสนั่นเองค่ะ รู้อย่างนี้แล้ว ลองหาโอกาสสบตาคนที่แอบชอบดูนะคะ ไม่แน่อาจจะพบคำตอบของหัวใจที่ตรงกันก็ได้น้า