การมองเห็นที่ชัดเจน ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัย

วันที่เผยแพร่ 20 ก.ค. 2565
"การมองเห็นที่ชัดเจน ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงวัย"
 
ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) เป็นภาวะที่พบได้มากในกลุ่มผู้สูงวัย การสังเกตอาการผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนั้น จะทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้เร็วขึ้น 
โดย "จักษุแพทย์แห่งแว่นท็อปเจริญ" ได้ให้คำแนะนำว่า การมองเห็นที่พร่ามัว สามารถส่งผลทำให้สมองขาดการกระตุ้นจากสิ่งภายนอก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม โดยหากพบผู้สูงวัยเป็นโรคสมองเสื่อมแล้วจะกลับมากระตุ้นการมองเห็นได้ลดน้อยลง ดังนั้น หากเริ่มพบสัญญาณของการมองเห็นพร่ามัว ควรเข้ารับการตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา หรือจักษุแพทย์ และเลือกแว่นสายตาที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การมองเห็นที่ชัดเจน และลดความเสี่ยงหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม รวมถึงยังเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ได้อีกด้วย